Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Medierea in statele lumii: TURCIA

Cine poate să medieze?

Orice persoană care își dorește să devină mediator în Turcia trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie cetățean turc, să dețină o diplomă universitară în drept și o practică juridică minimă de cinci ani și să fi finalizat un program de formare acreditat în domeniul medierii. Pașii finali de înregistrare ca mediator sunt examenele scrise și practice organizate de către Ministerul Justiției.

Există o lege care definește cine poate efectua medierea?

Da. Articolul 20 din Legea nr. 6325/2012 privind medierea în litigiile civile.

Ce fel de program de formare este necesar - câte ore și subiecte principale au fost predate?

În conformitate cu articolele 22 și 23 din Legea privind medierea, cursurile de formare pot fi furnizate numai de către universități, de către Asociația Barourilor din Turcia sau de către Academia de Justiție din Turcia, după ce anterior aceste instituții au obținut acreditarea Ministerului Justiției. De exemplu, programul de instruire în mediere al Asociației Barourilor din Turcia este predat pe parcursul a 8 zile și cuprinde 65 de ore de formare. Conform legii, formarea include o serie de cunoștințe de bază, tehnici de comunicare, tehnici de negociere și aspecte psihologice referitoare la soluționarea conflictelor.

Acreditarea instituțiilor care furnizează servicii de formare se acordă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire și poate fi retrasă în următoarele cazuri:

  • cursurile se desfășoară în mod necorespunzător iar informațiile predate sunt insuficiente;
  • emiterea de certificate de absolvire false sau care conțin erori semnificative;
  • neîndeplinirea obligației legale de a furniza Departamentului de mediere din cadrul Ministerului Justiției rapoartele privind activitatea desfășurată în anul precedent, după avertizarea prealabilă primită.

Există o organizație națională de mediatori?

Nu. Ministerul Justiției, prin Departamentul de mediere care funcționează în cadrul său, păstrează registrul persoanelor care au obținut autorizarea de a media în litigii de drept privat. Informațiile referitoare la persoanele incluse în acest registru sunt, de asemenea, afișate în mod electronic de către Departament.

Departamentul este format din personal de specialitate și are și alte atribuții, printre care:

  • de a asigura aplicarea eficientă și în mod corespunzător a serviciului de mediere;
  • de a colabora cu alte ministere, instituții publice și agenții, organizații profesionale și ONG-uri;
  • de a promova instituția medierii și de a o aduce la cunoștința publicului larg prin organizarea de congrese, simpozioane și seminarii naționale și internaționale;
  • de a monitoriza activitatea practică de mediere la nivelul întregii țări și de a elabora și publica statistici;
  • de a menține înregistrările și de a păstra o copie a documentelor întocmite de către mediatori ca urmare a furnizării serviciilor de mediere;
  • de a pregăti raportul anual de activitate și planul de activitate al anului următor și de a le prezenta conducerii departamentului;
  • de a elabora și actualiza anual onorariile minime practicate în mediere.

În cadrul procesului de mediere obligația păstrării confidențialitații este foarte importantă; ea incumbă atât părților cât și mediatorului din cazul respectiv. Potrivit art.33 din Legea nr. 6325/2012 încălcarea acesteia este sancționată cu pedeapsa închisorii de până la 6 luni. Conform art.12 din Lege mediatorii au obligația de a achita atât o taxă inițială de autorizare cât și o contribuție anuală, ambele fiind colectate ca venituri la bugetul general; ulterior sumele de bani încasate sunt utilizate numai pentru cheltuieli legate de mediere. Potrivit unei statistici recente, în perioada 1 ianuarie 2018-15 februarie 2018 au fost inițiate un număr de aproximativ 37.000 de medieri, din care 6500 s-au finalizat prin acord.

Materialul ce conține răspunsul la cele 4 întrebări a fost pus la dispoziție de mediator Fatma Nursima Arslan.