Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Medierea in statele lumii: SPANIA

Pot dobândi calitatea de mediator persoanele care dețin o diplomă universitară sau o diplomă de educație vocațională superioară și care au urmat pregătirea specifică stabilită de lege. În același timp, acestea trebuie să dețină o asigurare corespunzătoare de răspundere profesională. La nivel național, există Legea privind medierea în materie civilă și comercială (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles) al cărei conținut a fost detaliat în continuare prin regulament (Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley).

Legea privind medierea în materie civilă și comercială prevede faptul că mediatorii trebuie să urmeze un program de formare adecvat care cuprinde:

  • constituie un mod prin care se eficientizează comunicarea între părţi
  • procedura de mediere (cu accent special pe limitele procedurale și materiale ale utilizării medierii stabilite prin lege, răspunderea profesională a mediatorului și drepturile terților);
  • noțiuni de etică profesională;
  • cadrul juridic și aspectele psihologice specifice tipului de mediere practicat;
  • tehnici de comunicare, negociere și soluționare a conflictelor.

De asemenea, Regulamentul specifică faptul că mediatorii trebuie să fi beneficiat de 100 de ore de formare specifică, dintre care cel puțin 35 trebuie să fi fost practică (de preferință, practică supravegheată în cadrul sesiunilor de mediere reale). În plus, mediatorii trebuie să finalizeze 20 de ore de instruire (preponderent practică) la fiecare 5 ani. La nivel național nu există o singură organizație națională de mediatori, ci o varietate de asociații profesionale, organisme și centre de soluționare a conflictelor, cum ar fi AMERCO (Asociația Mediatorilor și a Experților în soluționarea conflictelor), MediaICAM (Centrul de soluționare a conflictelor al Asociației Baroului de Avocați din Madrid) și Registrul din Madrid pentru mediatori în cazuri de familie. Majoritatea acestor organizații funcționează la nivel regional.

Cu toate acestea, calitatea de membru sau înregistrarea nu sunt o condiție obligatorie pentru a practica medierea (orice persoană care îndeplinește cerințele legale poate practica medierea la nivel individual). Înregistrarea la Ministerul Justiției nu este obligatorie, cu excepția mediatorilor pentru cazuri de faliment. Aceasta înseamnă că înregistrarea la Ministerul Justiției sau la orice asociație profesională, centru de soluționare a conflictelor sau organizație de mediere - care poate solicita ore suplimentare și experiență, este pur voluntară (cu excepția menționată mai sus) și are doar efecte cu privire la prestigiu și publicitate.

Material pus la dispoziție de mediator Eugenia Ruiz Alvarado.