Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Medierea in statele lumii: FRANTA

Ante-Scriptum

Prin Decretul 101/16 februarie 2018 în Franța s-a introdus, sub formă de experiment, obligativitatea de a parcurge procedura preliminară obligatorie de mediere în litigiile în materie de servicii publice și litigii sociale. Astfel, pe o perioadă de 4 ani, vor fi supuse medierii obligatorii litigiile care au ca obiect contestațiile formulate de funcționarii publici civili împotriva deciziilor administrative individuale referitoare la: acordarea de indemnizații, reintegrarea în muncă (ex. după concediul fără plată sau cel acordat pentru creșterea copilului), formarea profesională, promovarea internă, adaptarea condițiilor de muncă, măsuri ce privesc persoanele cu handicap, etc. Procedura obligatorie de mediere va fi efectuată de către mediatorii competenți din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Educației Naționale sau după caz, din cadrul Centrului de Management al Serviciului Public Competent Teritorial.

Autoritățile administrative trebuie să informeze persoana în cauză cu privire la obligația de a urma procedura prealabilă obligatorie de mediere și să îi furnizeze datele de contact ale entității unde activează mediatorii care au competență pentru cazul respectiv. Părțile pot conveni asupra suspendării efectelor deciziei atacate până la finalizarea medierii. Fiind vorba despre un proiect-pilot, mediatorii sunt obligați să întocmească un raport anual de activitate ce va conține date referitoare la numărul de medieri inițiate, desfășurate și finalizate prin acord sau în care părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere. De asemenea, vor fi prezentate dificultățile întâmpinate precum și evaluarea proprie a experimentului aflat în derulare. Raportul este transmis ministerelor în cauză. Proiectul-pilot face obiectul unui raport anual de evaluare realizat și publicat de către Ministerul Justiției.

Responsabilitatea pentru implementarea acestui decret aparține în mod corespunzător fiecăruia din următoarele ministere: Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Europei și Afacerilor Externe, Ministerul Coeziunii Teritoriului, Ministerul Solidarității și Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii, Ministerul Conturilor și Actelor Publice. În prezent, în Franța, se discută foarte mult pe marginea proiectului de lege privind reforma justiției, care a fost prezentat recent Consiliului de Miniștri (18 aprilie). Acesta a generat în ultima perioadă un val de proteste din partea magistraților, avocaților și grefierilor care consideră că legea de reformă reprezintă “moartea justiției”, afirmând că actul normativ impune o serie de bariere pentru cetățean în calea accesului la instanțe. Printre altele, în noua lege medierea devine un instrument important în anumite materii, menit să contribuie la degrevarea instanțelor supraaglomerate, inclusiv prin crearea unei platforme de mediere on-line.

Cine poate să medieze?

Un mediator trebuie să fie format și agreat de o instituție autorizată. În fapt, medierea este prezentă în multe domenii ale vieții sociale; vorbim despre: avocați, psihologi, arhitecți, manageri, jurnaliști, asistenți sociali, notari, etc. Dar indiferent de domeniul de unde provine, mediatorul trebuie să se supună unei instruiri specifice.

Există o lege care definește cine poate efectua medierea?

Evoluția societății duce în cele din urmă la schimbări de legi. Diferitele ministere dețin propriile sisteme de mediere; la fel și marile întreprinderi, băncile, societățile de asigurări, poșta, etc. Profesiile specifice și le creează pe ale lor: avocații, notarii, executorii judecătorești, etc. Mediatorul judiciar, mediatorul în domeniul penal, mediatorul în materie de servicii publice și litigii sociale(mai nou), mediatorul în cazurile legate de consumatori trebuie să fie autorizați de ministerul respectiv. Același lucru se întâmplă și cu mediatorii de cazuri transfrontaliere cu privire la raporturi de dreptul familiei. Totul depinde de nivelul și formarea mediatorului. Asociațiile reunesc mediatorii, punându-le la dispoziție cursuri de formare inițială și continuă, deoarece legea solicită minimum 120 de ore de cunoștințe de bază și anual, 20 de ore de formare continuă și practică supravegheată.

Ce fel de program de formare este necesar - câte ore și subiecte principale au fost predate?

În Franța, pot urma cursuri de formare ca mediatori toti absolvenții de studii universitare iar la final pot obține, după caz:

 • o diplomă universitară (diplôme universitaire DU) cu o durată de 40 de ore într-un an;
 • o diplomă de stat ca mediator familial (DEMF diplôme d'état de médiateur familial) cu o durată de 595 ore, ce includ 100 de ore de formare practică, pe parcursul a 2 ani;
 • o diplomă de masterat universitar în mediere (unul sau doi ani de studiu).

Un program de master conține, spre exemplu: un total de 3600 de ore de formare, un raport de stagiu și o lucrare la sfârșitul perioadei de studiu iar ca subiecte predate:

 • I. Definiția și descrierea medierii; conținutul procesului de mediere;
 • II. Legea medierii; Psihologia metodelor de rezolvare a conflictelor;
 • III. Medierea în diferite domenii: administrativ, penal, sănătate, mediu, familie, consumatori, comercial, locul de muncă, comunitate;
 • IV. Mediere socială, școlară, interculturală; Psihologia comunicării; Sociologia relațiilor afective; Filozofie;
 • V. Planificarea acțiunii în procesul de mediere;
 • VI. Managementul de proiect-metodologie;
 • VII. Cercetare în mediere- metodologie;
 • VIII. Dizertație

Există o organizație națională de mediatori?

Există Asociația Națională a Mediatorilor (ANM) și multe asociații diferite. Nu există un ordin al mediatorilor care să protejeze profesia. În prezent, în Franța este dificil să trăiești din practica medierii. Problema o reprezintă existența mai multor cursuri de instruire cu nivel calitativ scăzut care oferă oportunitatea anumitor grupuri de lobby să dețină controlul asupra dezvoltării medierii. Unele profesii precum cea de avocat, notar etc. și-au însușit teritoriul; la fel și marile firme.

Materialul ce conține răspunsul la cele 4 întrebări a fost pus la dispoziție de mediator Sylvie Mischo Fleury.