Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Informare si comunicare


Medierea - Politică publică în dialogul civic

Obiectiv

Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii

Titlu: Medierea-politica publica eficienta în dialogul civic

Cod proiect: Cod SIPOCA 269/MySMIS 112412

Beneficiar: Asociația Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact

Partener: Universitatea "Andrei Șaguna" Constanța

Valoarea totală a proiectului: 959.453,95 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 940.264,88 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 789.670,74 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 150.594,14 lei

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 19.189,07

Data începere: 08.06.2018

Perioada de implementare: 16 luni

Scop: Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii

Obiectiv general:

  • Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul medierii, la nivel national, ce va contribui la dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Asigurarea unui sistem de management și de control performant și riguros prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, în vederea maximizarii impactului asupra grupului țintă vizat, în cele 16 de luni de implementare. Asigurarea unui management eficient și transparent al resurselor umane, materiale, financiare. Pregatirea și realizarea activităților de comunicare instituționala în cadrul activităților de proiect.
  • Dezvoltarea de instrumente/mecanisme ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul ONG/parteneri sociali.

Rezultate

  • R10-Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
  • R11-Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.