Centrul de Mediere şi Arbitraj ProPact

Despre Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact

Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact a fost înființat pe lângă Asociația Profesională de Mediere Pro Pact, cu scopul de a oferi persoanelor fizice și juridice servicii în domeniul soluționării conflictelor. De asemenea, Centrul oferă clienților suport în ceea ce privește implementarea soluțiilor obținute. Centrul de Mediere și Arbitraj ProPact desfășoară activități și participă la implementarea de proiecte având ca obiectiv promovarea metodelor alternative de soluționare a disputelor.

Misiunea noastra: promovarea, sprijinirea, studiul şi practica medierii și arbitrajului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; organizarea de programe şi cursuri de specialitate pentru formarea, pregătirea şi perfecţionarea mediatorilor și arbitrilor; consultanţă în domenii cum ar fi mediere, arbitraj, comunicare și negociere; punerea la dispoziţia membrilor şi publicului de oportunităţi de educaţie în privinţa medierii, arbitrajului şi a altor forme de rezolvare a conflictelor.